Levagruppen

Behandlingsinnehåll

Vi utgår från en humanistisk människosyn, där allt behandlingsarbete byggs upp från individens individuella förutsättningar och resurser. Vi jobbar med jagstödjande och lösningsfokuserade metoder. Vi arbetar med kognitiva behandlingsmetoder, nu här och framåt. Varför det blev som det blev uppenbarar sig alltid under resans gång, då får man fokusera på det då. Vi arbetar aktivt med att skapa ett nytt socialt nätverkt som gör det enklare för klienten att inte falla tillbaka.

 

Vi arbetar ofta med kombinationen av medicinskt stöd, samtalsterapi och miljöterapi, som passar utmärkt i just denna klientgrupp. Miljöterapin är ett viktigt komplement för att successivt etablera den självkänsla/ självförtroende som väsentligt bidrar till att förbättra förutsättningarna för klienten att kunna ta till sig behandlingen i övrigt.

 

Underhållsbehandling med Subutex, Subuxone och Metadon. Medicinering för ADHD/ ADD problem.

 

 • Individuell behandling
 • Metadon, Suboxone/ Buprenofin
 • ADHD/ ADD medicinering
 • Övrig medicinsk behandling
 • Neuropsykiatriska utredningar
 • Psykiatriska bedömningar
 • Individuell samtalsterapi
 • Beroendeterapi och återfallsprevention
 • Social funtionsanalys
 • Social färdighetsträning
 • Motivation och klientmedverkan
 • Aktiv fritid
 • Miljöterapi
 • Fysisk genomgång och utveckling
 • Individuellt utformad utsluss och eftervård

 

Inskrivningsförfarande

Telefonkontakt/ Remiss
Informationsmöte tillsammans med klient, uppdragsgivare och handläggare inom Levafamiljerna.
Detta sker hos uppdragsgivaren eller på vårt huvudkontor i Strängnäs.
Här genomförs en klientitervjuv plus en uppläggningsdiskussion med uppdragsgivaren.
Vår handläggare berättar om verksamheten och generella regler kring placeringen.
Vi pratar också om upplägget för eventuell underhållsbehandling eller annan medicinering.
Efter detta möte samråder personalen i Levafamiljerna för att så snabbt som möjligt kunna erbjuda ett familjehem/ stödboende som skulle passa klienten.
Uppdragsgivare och klient får presentation om familjehemmet/ stödboendet och erbjuds möjlighet att besöka detsamma för att sedan om alla parter är överens, komma överens om inflyttningsdatum.
Eventuellt avgiftningsbehov i samråd.

 

Tel vx: 0152 - 71 45 70
info@levagruppen.se

Copyright © Levagruppen 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB