Levagruppen

Var finns vi?

Levagruppen AB

Huvudkontor

Box 230
645 23 Strängnäs
Besökadress: Gyllenhjelmsgatan 15, Strängnäs.
Tel vx: 0152-71 45 70

 

Levahemmet Kolarmora AB

Box 230
645 23 Strängnäs
Besöksadresss: Pettbol 207, Knutby, c:a 5 mil nordost om Uppsala mot Hallstavik.
Tel vx: 0152-71 45 70

 

Levafamiljerna AB

Box 230
645 23 Strängnäs
Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 15, Strängnäs.
Tel vx: 0152-71 45 70

 

Levaklinikerna AB

Box 230
645 23 Strängnäs
Besöksadresser: Gyllenhjelmsgatan 15, Strängnäs, Levahemmet Kolarmora utanför Uppsala och på Jordslätavägen 73 i Borgholm.

 

Antal platser

Levahemmet Kolarmora 12 platser.
Levafamiljerna c:a 30 platser.
Våra familjer finns på stort antal platser runt om i landet.

 

info@levagruppen.se

 

Copyright © Levagruppen 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB