Levagruppen

Våra mål

Målsättning med verksamheterna

Vi arbetar för större förståelse för människor i kris samt att påverka missbruksvården i Sverige. I våra verksamheter hjälper vi klienterna att hitta nya vägar ur missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Vi kan på Levahemmet Kolarmora erbjuda behandling i trivsam och familjär miljö i natursköna Uppland.


Levafamiljerna är noggrant utvalda familjer runt om i landet med familjevärdar som ger klienterna en trygg start på ett drogfritt liv. Individen är alltid i centrum och vårt viktigaste mål är att, så långt som möjligt, stödja klient och värdfamilj. När en familj tar emot en klient ger vi vårt fulla stöd. Familjen skall känna sig trygg och säker och vi tar stor hänsyn till både klientens och värdfamiljens önskemål.

 

Så arbetar vi i Levagruppen

Vi utgår ifrån en humanistisk människosyn, där allt behandlingsarbete byggs upp utifrån individens individuella förutsättningar och resurser. Vi jobbar med jagstödjande och lösningsfokuserade metoder. Vi arbetar efter den kognitiva metoden, nu och här och framåt. Varför det blev som det blev uppenbarar sig alltid under resans gång och då får man fokusera på det då. Att så fort som möjligt skapa ett nätverk kring klienten finner vi otroligt viktigt eftersom det gör det svårare för honom eller henne att falla tillbaka.

 

Tel vx: 0152 - 71 45 70
info@levagruppen.se

 

Copyright © Levagruppen 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB