Levagruppen

Neuropsykiatriska utredningar och psykiatriska bedömningar

Vi erbjuder möjligheter Till Neuropsykiatriska utredningar och psykiatriska bedömningar genom vår läkare som är specialist i vuxenpsykiatri och socialmedicin.

 

I vårt neuropsykiatriska team kompletteras vår psykiatriker av psykolog, terapeut samt observationspersonal.

 

Vi kan också utföra en sk social funktionsanalys där vi tillsammans med klienten kartlägger de funktioner och hinder som denne har i sin sociala vardag. Denna kan ge en värdefull vägledning när det gäller att utforma det stöd som klienten kan tänkas behöva på Levahemmet Kolarmora och i den fortsatta behandlingen på hemmaplan.

 

Vid behov kan vi i samråd med beroendekliniken på hemmaplan påbörja medicinsk behandling.

 

Vi kan påbörja eller fortsätta pågående underhållsbehandling av Metadon, Suboxone och Buprenofin.

 

Vi arbetar också med insättning av ADHD- medicinering ex. Ritalin och Conserta eller annan medicinering som bedöms lämplig utifrån den ensklida klientens behov.

 

Tel vx: 0152 - 71 45 70
info@levagruppen.se

Copyright © Levagruppen 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB