Levagruppen

Levagruppen består av följande

 

Levagruppen AB

Moderföretag för verksamheterna.

 

Levahemmet Kolarmora

Vårt hemtrevliga HVB-hem för vuxna män, i natursköna Uppland med upptagningsområde för hela landet.

 

Levafamiljerna

Familjehemsvård/ Stödboende med ett antal boenden runt om i landet. Upptagningsområde för hela landet.

 

Levaklinikerna

Beroendekliniker i Strängnäs, Öland och på Levahemmet Kolarmora.

 

Levahemmet Öland

I anslutning till Levakliniken på Öland, här finns möjlighet att bo under inställning av underhållsbehandling.

 

Levagruppens samarbetspartners

Randstad Care AB

LARO och beroendemottagningar över hela landet

Vårdcentraler över hela landet

KBT terapeuter över hela landet

Diakoner

Ramavtal med ett stort antal kommuner runt om i landet

LVM

Kriminalvård

Organisationer med anknytning till missbruksvård.

 

Tel vx: 0152 - 71 45 70
info@levagruppen.se

Copyright © Levagruppen 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB