Levagruppen

Om Levafamiljerna

Levafamiljerna med förstärkt familjevård/ stödboende för vuxna kvinnor och män, ingår som organisation under Levagruppen AB.
Vi skapar tillsammans med vårt HVB hem Levahemmet Kolarmora en unik vårdkedja med möjlighet att förflytta klienter mellan familjehemsvård och HVB hem eller tvärtom.

 

För klienter som uppdragsgivare skapar vi på detta sätt mjukare övergångar
och utslussning till ett drägligare liv, där man slipper hamna mellan stolarna
i olika vårdinsatser.

 

Tel vx: 0152 - 71 45 70
info@levagruppen.se

Copyright © Levagruppen 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB