Levagruppen

Om Levafamiljerna

Levafamiljerna med förstärkt familjevård för vuxna kvinnor och män, ingår som familjehemsorganisation under Levagruppen AB.
Vi skapar tillsammans med vårt behandlingshem Levahemmet Kolarmora en unik vårdkedja med möjlighet att förflytta klienter mellan familjehemsvård och behandlingshem eller tvärtom.

 

För klienter som uppdragsgivare skapar vi på detta sätt mjukare övergångar
och utslussning till ett drägligare liv, där man slipper hamna mellan stolarna
i olika vårdinsatser.

 

Tel vx: 0152 - 71 45 70
info@levagruppen.se

Copyright © Levagruppen 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB