Levagruppen

Familjer

Levafamiljerna kan erbjuda ett stort antal familjer/ stödboenden runt om i landet, från Borgafjäll i norr till Ystad i söder. Vi tar emot maximalt 30 klienter, vilket skapar goda spridningsmöjligheter för klienter och uppdragsgivare.

 

Samtliga familjer/ stödboenden är noggrant utredda och har stor erfarenhet och kompetens kring vår målgrupp. För att bli familjehem/ stödboende inom Levafamiljerna krävs att man har ett stort engagemang, en känsla för människor i kris, samt har tid och plats att arbeta nära och intensivt med våra klienter.

 

Man blir endast antagen som familjehem/ stödboende efter att utredningen är fullständig och bedömd av vårt etiska råd som består av ett urval av terapeut, handläggare, psykiatiker och psykolog. Det är att betrakta som ett ytterst viktigt uppdrag att vara familjehem och där av den kvalitetssäkra bedömningen.

 

Tel. växel: 0152- 71 45 70

info@levagruppen.se

 

Copyright © Levagruppen 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB