Levagruppen

Målgrupper

Vi riktar oss till män och kvinnor samt unga vuxna med eller utan missbruk och eller med psykisk ohälsa.

Levagruppen AB kan erbjuda behandling på behandlinshem eller i familjehemsvård, eller i kombination. Vi ger också möjlighet till underhållsbehandling av Metadon, Suboxone/ Buprenofin eller annan medicinering till individer med problemområden enligt nedan:

Kategorier

 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Samsjuklighet
 • Dubbeldiagnoser
 • Neuropsykiatrisk problematik, ex. ADHD/ ADD
 • Psykosocial problematik
 • Tourettes syndrom

 

Insats/ Vårdform

 • Sol- placeringar
 • P 27 placeringar från LVM- institutioner.
 • Kontraktsvård och vårdvistelse vid kriminalvårdsplacering.

 

Tel vx: 0152 - 71 45 70
info@levagruppen.se

Copyright © Levagruppen 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB