Levagruppen

Kvalitetssäkring

Kvalitet

Behandlingsarbetet grundas på socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Vi är certifierade enlig ISO 9001:2000. Personalen har adekvat utbildning såsom Med. Dr och leg. psykiatiker, leg. psykolog, leg. sjuksköterskor, leg. psykoterapeuter, KBT eller psykodynamiska terapeuter samt samtalspedagoger.

 

Handläggande personal är steg 1 utbildade och utbildade inom DOK, ASI och MI. Vi har systematisk uppdatering inom t.ex. områdena lagstiftning, missbruksvård och folkhälsa samt regelbunden kontakt med berörda uppdragsgivare såsom t.ex. sociala myndigheter, tvångsvård och kriminalvård. Utvärdering sker vid behandlingstidens slut.

 

Tel. växel: 0152- 71 45 70

info@levagruppen.se

Copyright © Levagruppen 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB