Levagruppen

Målgrupper Levafamiljerna

Levafamiljerna kan erbjuda förstärkt familjevård med eller utan underhållsbehandling av Metadon, Subutex, Suboxone, Ritalin, Conserta eller annan typ av medicinering till personer med följande problematik:

 • Opiatmissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Samsjuklighet
 • Dubbeldiagnoser
 • LVM & 27
 • Kriminalvård & 56 Vårdvistelse
 • Klienter i behov av underhållsbehandling
 • Missbrukare i behov av mycket långvarigt boende
 • HIV-smittade missbrukare
 • Fysiskt mycket nedgångna missbrukare
 • Gravida missbrukare
 • Missbrukare med barn

 

Tel vx: 0152 - 71 45 70
info@levagruppen.se

Copyright © Levagruppen 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB