Levagruppen

Målgrupper Levafamiljerna

Levafamiljerna kan erbjuda förstärkt familjevård med eller utan underhållsbehandling av Metadon, Subutex, Suboxone, Ritalin, Conserta eller annan typ av medicinering till personer med följande problematik:

 • Heroinmissbruk
 • Amfetaminmissbruk
 • Tablettmissbruk
 • Alkoholmissbruk
 • Blandmissbruk
 • § 56, vårdvistelse
 • § 27 LVM
 • Klienter i behov av underhållsbehandling, Metadon, Subutex, Subuxone, Ritalin, Coserta eller annan typ av medicinering.
 • Missbrukare i behov av mycket långvarigt boende
 • HIV-smittade missbrukare
 • Fysiskt mycket nedgångna missbrukare
 • Gravida missbrukare
 • Missbrukare med barn
 • Missbrukare med behov av mycket långvarigt boende

 

Tel vx: 0152 - 71 45 70
info@levagruppen.se

Copyright © Levagruppen 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB