Levagruppen

Filosofi

Att åta sig ett uppdrag innebär att stötta och hjälpa människor som lever utanför de sociala värdegrunderna, som finns i dag, innebär ett stort ansvar, både som organisation, HVB hem och som familjehem/ stödboende.

 

Vi tror på människor, deras enskilda värde och inneboende kapacitet. Att tillhandahålla verktyg som kan bidra till att stärka våra klienters förutsättningar för att uppnå drogfrihet och en menigsfull social trygghet i sitt liv är vårt främsta mål.

 

Vi vet, av lång erfarenhet, att ALLA kan, under rätt stöd och verktyg, kan åstadkomma detta.

 

Vision

Vi som jobbar inom Levagruppen vet att livsstilar går att ändra, hur djupt man än tycks vara i ett missbruk eller av samsjuklighet, att invanda mönster går att bryta. Alla kan göra det, men alla har inte samma förutsättningar att lägga om sitt liv. Därför har vi bestämt oss för, att på ett medmänskligt sätt, förmedla den förutsättningen med allt stöd och professionell hjälp som man faktiskt har rätt att få som människa i kris.

Anders Berglund, VD

 

Tel vx: 0152 - 71 45 70
info@levagruppen.se

Copyright © Levagruppen 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB